Zemědělské zásobování a výkup Prachatice, a.s.

Pivovarská 197
383 01 Prachatice
République tchèque

TROUVER DES PROSPECTS

Accédez facilement aux informations entreprises et dirigeants du même secteur d'activité et géographique

Informations entreprise  Zemědělské zásobování a výkup Prachatice, a.s.

Présentation

Vykupujeme a prodáváme obiloviny, zemědělské komodity, obilí, pšenici, ječmen, žito, oves, triticale, kukuřici, řepku, hrách, osiva. Vyrábíme krmné směsi a krmiva. Přípravky na ochranu rostlin, postřiky.

Informations générales

Année de création 1994
60071362
Capital 65 185 000 CZK
Nature de l'établissement Siège
TVA CZ60071362
Fax +420 388 313 681
Site web http://www.zemedelskezasobovaniavykupprachaticeas.cz

Banques

 • KB 503281/0100

Certifications

 • Type

  ČSN EN ISO 9001: 2009

 • Type

  ČSN EN ISO 14001: 2005

 • Type

  OHSAS 18001: 2008

Chiffres clés Zemědělské zásobování a výkup Prachatice, a.s.

Effectifs

 • Entreprise

  De 20 à 49 Employés

Chiffre d'affaires

 • 2017

  De 125 à 250 millions CZK

 • 2016

  De 125 à 250 millions CZK

 • 2015

  De 125 à 250 millions CZK

 • 2012

  De 125 à 250 millions CZK

Dirigeants Zemědělské zásobování a výkup Prachatice, a.s.

Informations dirigeants

Ing. František Šimek, CSc.

Président du Conseil (Předseda představenstva)

Activités Zemědělské zásobování a výkup Prachatice, a.s.

Activités secondaires selon la classification Kompass

Autres classifications

NACE CZ (CZ 2008) :
Výroba průmyslových krmiv (109)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Fabrication d'aliments pour animaux (109)
NACE CZ (CZ 2008) :
Velkoobchod se základními zemědělskými produkty a živými zvířaty (462)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Commerce de gros de produits agricoles bruts et d'animaux vivants (462)
NACE CZ (CZ 2008) :
Velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky (463)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Commerce de gros de produits alimentaires, de boissons et de tabac (463)
NACE CZ (CZ 2008) :
Výroba průmyslových krmiv pro hospodářská zvířata (1091)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Fabrication d'aliments pour animaux de ferme (1091)
NACE CZ (CZ 2008) :
Výroba průmyslových krmiv pro zvířata v zájmovém chovu (1092)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie (1092)
NACE CZ (CZ 2008) :
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení se základními zemědělskými produkty, živými zvířaty, textilními surovinami a polotovary (4611)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux vivants, matières premières textiles et produits semi-finis (4611)
NACE CZ (CZ 2008) :
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s potravinami, nápoji, tabákem a tabákovými výrobky (4617)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac (4617)
NACE CZ (CZ 2008) :
Velkoobchod s obilím, surovým tabákem, osivy a krmivy (4621)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail (4621)
NACE CZ (CZ 2008) :
Velkoobchod s kávou, čajem, kakaem a kořením (4637)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Commerce de gros de café, de thé, de cacao et d'épices (4637)
NACE CZ (CZ 2008) :
Velkoobchod se dřevem, stavebními materiály a sanitárním vybavením (4673)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Commerce de gros de bois, de matériaux de construction et d'appareils sanitaires (4673)
NACE CZ (CZ 2008) :
Velkoobchod s chemickými výrobky (4675)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Commerce de gros de produits chimiques (4675)
ISIC 4 (WORLD) :
Fabrication d’aliments pour animaux (1080)
ISIC 4 (WORLD) :
Activités d’intermédiaires de commerce de gros (4610)
ISIC 4 (WORLD) :
Commerce de gros de produits agricoles bruts et d’animaux vivants (4620)
ISIC 4 (WORLD) :
Commerce de gros de produits alimentaires, boissons et tabac (4630)
ISIC 4 (WORLD) :
Commerce de gros de matériaux de construction et d’équipement, et fournitures de quincaillerie, plomberie et chauffage (4663)
ISIC 4 (WORLD) :
Commerce de gros de déchets et débris et autres produits, n.c.a. (4669)

Annonces