Preem AB

Warfvinges väg 45
11251 STOCKHOLM
Suède

Présentation de l'entreprise

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner m³ råolja varje år. Våra två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa och världen.


Preems verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Vi förädlar och säljer bensin, diesel och eldningsoljor till oljebolag, företag och privatpersoner i Sverige.

Informations générales

 • Année de création

  1960

 • Capital

  610 000 000 SEK

 • Nature de l'établissement

  Siège

 • TVA

  SE556072697701

 • Fax

  +46 10 450 10 20

 • Site web

  http://www.preem.se

Marques

 • Texaco smörjmedel 

Vidéos

Export

Zone : Europe Occidentale

Chiffres clés

Effectifs

 • Entreprise

  1386 Employés

Chiffre d'affaires

 • 2016

  2 147 483 000 SEK

 • 2015

  2 147 483 000 SEK

Dirigeants

Informations dirigeants

 • Petter Finn Holland

  Président Directeur Général (VD)

 • Mohammed Hussein Al Amoudi

  Président du Conseil (Styrelseordförande)

 • Per Erik Gösta Höjgård

  Membre du Conseil (Styrelsemedlem)

 • Bassam Felix Aburdene

  Membre du Conseil (Styrelsemedlem)

 • Gustaf Michael Gunnarsson Löw

  Membre du Conseil (Styrelsemedlem)

 • Richard Öhman

  Membre du Conseil (Styrelsemedlem)

 • Sven Gunnar Lennart Sundén

  Membre du Conseil (Styrelsemedlem)

 • Petter Finn Holland

  Membre du Conseil (Styrelsemedlem)

 • John P Oswald

  Membre du Conseil (Styrelsemedlem)

 • Jamal Ba-Amer

  Membre du Conseil (Styrelsemedlem)

 • Jason Tadwell Milazzo

  Membre du Conseil (Styrelsemedlem)

 • Per Cristian Mattsson

  Membre du Conseil (Styrelsemedlem)

 • Erika Rosa Maria Andersson

  Membre du Conseil (Styrelsemedlem)

 • Robert Dunvall

  Dir/Resp des Ventes (Försäljning)

 • Anders Wickman

  Dir/Resp des Ventes (Försäljning)

 • Göran Gustavsson

  Dir/Resp de Produit (Produktledning)

Vidéo